مرجع اطلاعات پزشكي و بهداشت
مطالب علمي و بهداشتي-پزشكي

WHO

Maternal Health


Maternal Death35 ساله

خانه دار و دارای سطح سواد پنجم ابتدائی، ترکمن، ساکن شهر و تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ...، دارای همسر 30 ساله، دارای سطح سواد پنجم ابتدایی
تحت پوشش بیمه ...


سوابق باروری:

در سن 27 سالگی ازدواج و در همان سن اولین بارداری روی می دهد که بدون مشکل خاصی در زمان ترم در تاریخ ... در بیمارستان و به طریقه سزارین زایمان نمود و منجر به تولد نوزاد پسر سالم گردید.
 

بعد از زایمان تا تاریخ ...به ترتیب از روش های ضد بارداری لاینسترونول و ال.دی به مدت بیست ماه استفاده نمود. بارداری دوم در سال 85 به فاصله چهار سال از بارداری اول روی داد که منجر به سقط جنین شد وکورتاژ در بیمارستان انجام شد .

سومین بارداری در سال 86 تحت نظر متخصص زنان بود و به دلیل پلاسنتا پراویا طی بارداری خونریزی داشت که در بیمارستان دزیانی بستری و در نهایت بارداری به ترم رسیده ودر تاریخ ... به طریقه سزارین خاتمه داده شد و منجر به تولد نوزاد دختر مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلبی گردید.

بعد از زایمان به طور متناوب از روش های پیشگیری از بارداری طبیعی و کاندوم استفاده می نمود و علی رغم مشاوره های انجام شده در مرکز بهداشتی درمانی شهری مربوطه توسط ماما و پزشک در تاریخ های ... و ... به منظور دریافت روش مطمئن پیشگیری از بارداری، راضی به دریافت روش نمی شد.

مادر ادعا می کرد که مشکل دارد و به طور خود بخود باردار نمی شود و برای باردار شدن باید به متخصص مراجعه نماید و به این بهانه از اتخاذ روش خود داری می کرد اما به نظر می رسد پیرو مصاحبه با خانواده به دلیل ناهنجار بودن فرزند دوم و احتمال خطر برای وی مادر تمایل داشت مجددا باردار شود.

لذا در تاریخ ... پس از عدم قبول روش در جریان مشاوره پزشک مرکز مراقبت پیش از بارداری برای وی توسط پزشک و مامای مرکز انجام و فرم مربوطه تکمیل گردید.
 

در این مراقبت به دلیل نمایه توده بدنی خیلی چاق، مشکلات دهان و دندان، فاصله کمتر از سه سال تا بارداری قبلی، سابقه جفت سرراهی و یک بار سقط قبلی، نیازمند مراقبت ویژه قرار گرفت.

 در معاینه انجام شده مادر مشکل خاصی نداشت. خطرات بارداری مجدد توسط پزشک تاکید شد و توصیه شد در صورت بارداری حتما تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرد. همچنین ازمایشات پیش از بارداری درخواست شد، اسید فولیک تجویز شد و برای پوسیدگی دندان به دندان پزشک ارجاع گردید اما در پیگیری بعدی که در ... و...به عمل امد مادر به توصیه ها در خصوص مراجعه به متخصص و انجام ازمایشات و.... عمل نکرده بود لذا مجددا دعوت به مراجعه به مرکز شد و مادر در همان روز  ... به مرکز مراجعه و ویزیت پزشک انجام شد و مجددا توصیه ها و تاکیدات لازم به عمل آمد تا اینکه اخرین عادت ماهانه در تاریخ ... اتفاق افتاد و پس از آن مادر باردار شد.

در این بارداری که چهارمین بارداری مادر بود تست بتا ساب یونیت در تاریخ ... انجام شد و مثبت گزارش گردید و پرونده مراقبتی در تاریخ ... در سن بارداری 12 هفته برای مادر  تشکیل گردید در حالی که وزن 80 و قد 160 بود و به دلیل سابقه جفت سر راهی و سزارین قبلی و فاصله کم بارداری ها در گروه نیازمند مراقبت ویژه قرار گرفت.

در همان تاریخ ازمایشات و سونوگرافی روتین بار اول درخواست و مراقبت ها مطابق جدول ذیل به مادر ارائه گردید .

تشکیل پرونده و مراقبت توسط ماما: ...

BP:100/60

داخل لگن = FH
 12هفته و 5 روز  GA=    = BP

OC T: 37
Kg80 =W
PR=82                       RR=14

قرص اسید فولیک داده شد. هیچیک از علائم خطر را نداشت. آموزش های لازم داده شد. تاریخ مراجعه بعدی تعیین و به مادر اعلام شد. معاینات انجام شده توسط ماما طبیعی گزارش شد. واکسیناسیون کامل بود. سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی درخواست شد.

ازمایشات روتین بار اول درخواست شد. ارجاع به پزشک مرکز جهت انجام ویزیت ابتدای بارداری داده شد.
اقدامات انجام شده توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی:

خانم باردار ویزیت شد . در معاینه طبیعی گزارش شد .

سردرد (-) سرگیجه (+) تاری دید (–) درد اپی گاستر(-) دیزوری(–) ادم(-)درد زیرشکم (-) است.
 کمی تهوع داشت که اموزش تغذیه ای داده شد. مکمل مصرف می کند. با توجه به سابقه جفت سر راهی و سقط تحت نظر متخصص زنان قرار گیرد. استراحت بیشتری داشته باشد و از انجام کارهای سنگین و پیاده روی پرهیز نماید و در صورت داشتن علامت لکه بینی و درد سریع مراجعه نماید. سونوگرافی در ماه هفتم نیز جهت بررسی جفت سر راهی توصیه شد .

BP = 100/60
PR=88
RR=17

نتیجه سونو و آزمایشات:
سونوگرافی در تاریخ ...:
سن حاملگی 14 هفته و 6 روز، جفت انتریور مارژینال گرید 2 و مایع امنیوتیک نرمال- جنین بریچ

 نتایج آزمایشات انجام شده در تاریخ ...

35.9 = HCT

11.5 = Hb
PLT=135000
GCT=95
NL: U/A
U/C:Neg
BUN=24
Cr=0.7
VDRL=Neg
HBS Ag= Neg
ABO,RH=A+

با توجه به اینکه تاریخ مراجعه مادر ...بود و مادر در تاریخ فوق مراجعه ننمود پیگیری تلفنی به عمل امد و تاریخ مراجعه یاد اوری گردید . مادر قول داد مراجعه کند.

... مادر برای مراقبت مراجعه ننمود لذا مجددا پیگیری تلفنی بعمل امد و تاریخ مراجعه یاداوری گردید. مادر قول داد مراجعه کند.

 مراقبت ...:

w22 = GA
R= 146Reg FH kg 84.5 =W
   70/110= BP
37= T
PR=78
RR=16
FH=21

هیچیک از علائم خطر را نداشت و در معاینه نرمال بود .

مکمل های داروئی داده شد. علایم خطر آموزش داده شد. تاریخ مراجعه بعدی تعیین و به مادر اعلام شد. با توجه به جواب سونوگرافی توصیه به استراحت مطلق و عدم نزدیکی و به متخصص زنان ارجاع شد. مادر اظهار می دارد تحت نظر دکتر ...  می باشد . توصیه شد پسخوراند اورده شود. علائم آنفلوانزا آموزش داده شد.

نتایج ازمایشات روتین دوم در تاریخ ... به شرح ذیل بوده است:

Hb=11
Hct=33.3
Plt= 184000
U/A=NL

در تاریخ ... پیگیری تلفنی جهت مراجعه به متخصص زنان از سوی مامای مرکز بهداشت انجام شد که مادر اظهار داشت به متخصص مراجعه نموده و توصیه به استراحت شده است. تاکید شد پسخوراند بیاورد. در این پیگیری بنا به اظهار مامای مرکز مادر مشکلی از نظر خونریزی نداشت. در طول بارداری بنا به اظهار همراهان مادر چندین نوبت به دفتر کار مامائی بخش خصوصی شهر ...نیز مراجعه و توسط ایشان نیز کنترل می شد که در همه مراجعات طبیعی بود .

در تاریخ ... مادر دچار لکه بینی می گردد و حوالی ظهر تماس تلفنی با مطب دکتر ... گرفته می شود و وضعیت مادر به اطلاع ایشان رسانده می شود. ایشان توصیه به مراجعه به بیمارستان ... جهت بستری و بررسی وضعیت مادر می نمایند. دکتر ... عموی همسر مادر متوفی است. لذا مادر همراه همسر و خواهر همسر و با نتایج سونو گرافی های انجام شده ساعت 4 بعد از ظهر به مرکز آموزشی درمانی ... با شکایت خونریزی مراجعه و با تشخیص پلاسنتا پرویا مراجعه می نماید.

سه سونوگرافی به همراه داشت که به شرح زیر می باشند:
سونوگرافی اول مورخه ...
تصویر یک ساک حاملگی درکاویته فوندال رحم حاوی یک جنین زنده مطرح است.

پلاسنتا در وضعیت آنتریورپرویای کامل و گرید یک است و حاوی نواحی سیستیک کوچک می باشد. اکوی پلاسنتا کاملا هتروژن است. لایه میومتر در زیر پلاسنتا واضح نیست. احتمال اختلالات پلاسنتا از قبیل اکرتا و با احتمال کمترپارشیال مول مطرح است.

 سونوگرافی کنترل پلاسنتا سه هفته دیگرتوصیه می شود. هموراژی ساب کوریونیک دیده نشد.
طول سرویکس32میلیمتر است .

 سونوگرافی دوم:   مورخه ...

تصویر یک جنین زنده و فعال با پرزانتاسیون بریچ در کاویته رحم دیده می شود. پلاسنتا در وضعیت انتریور مارژینال و گرید2 است. کاهش ضخامت لایه میومتر مجاور پلاسنتا مشهود است که احتمال پلاسنتا اکرتا را مطرح می کند. سن حاملگی معادل14 هفته و4 روزاست.
سونوگرافی سوم:  مورخه ...
تصویر یک جنین زنده و فعال با قرار طولی و پرزانتاسیون سفالیک در کاویته رحم دیده می شود. پلاسنتا در وضعیت آنتریور، پرویای کامل و کاملا هتروژن و لوبوله است و ظاهرا لایه میومتر آن را invade کرده و به دیواره خلفی مثانه برجسته شده است. احتمال پلاسنتا آکرتا یا پارشیال مول باید در نظر باشد. کنترل تیتراژ BHCG پیشنهاد می شود.
در صورت بالا بودن تیتراژ، احتمال پارشیل مول باید در نظر باشد سن حاملگی 22هفته و 6روز تخمین زده می شود.
 بر اساس مستندات موجود در پرونده بیمار و اظهارات پزشک اورژانس، بیمار به طورسرپائی و با شکایت خونریزی در منزل و با علائم حیاتی:

BP=140/80
P=90

مراجعه نمود پزشک اورژانس زایشگاه با توجه به مطالعه سونوها و آگاهی داشتن پلاسنتا پرویا در بیمار فقط جهت بررسی میزان تخمین میزان خونریزی بدون توشه واژینال ویزیت نموده و در شرح حال و معاینه بدنی بیمار قید شده که در موقع معاینه پد بیمار مختصر خونی و در نگاه کاملا پاک و بدون خونریزی می باشد و بعد از سمع ضربان قلب جنین، کنترل کنترکشن نموده و با وجود نداشتن خونریزی فعال و سمع قلب و ریه نرمال بیمار را طبق دستور متخصص زنان آنکال  دستورات زیر در بخش زنان بستری می نمایند

CBR
serum/Ring 500cc    IV    stat
CBC; U/A , BG , Rh .pT , pTT, INR
Reservation  2 units Packed cell
Amp/Betamethasone  12mg IM stat
control FHR
control v/s

فردا صبح سونوگرافی کامل بارداری
رژیم غذایی معمولی
در صورت تغییر شرایط بیمار؛ داشتن خونریزی و یا کنترکشن اطلاع داده شود
طبق گزارش ثبت شده توسط پرستارکشیک، بیمار درساعت 15 با پای خودش از زایشگاه پذیرش شد با علائم حیاتی:

BP=90/50   , P=100

آزمایشات گرفته و ارسال شد دستورات دارویی اجرا شد استراحت مطلق است و رعایت می کند. دو واحد رزرو خون فرستاده شد. دیورز داشت در ساعت 17:30 دچار خونریزی واژینال شدید و کد 99  اعلام شد. پزشک اورژانس و تیم احیا بر بالین بیمار حضور یافتند رگ دوم برقرار و سرم آزاد داده شد.

به متخصص زنان که در اتاق عمل حضور داشت اطلاع داده شد، طبق دستور انفوزیون خون انجام و جهت عمل آماده و با برانکارد در ساعت 17:35 به اتاق عمل منتقل شد. با وجود حضور متخصص بیهوشی و متخصص زنان در اتاق عمل  بر اساس مستندات ثبت شده در پرونده و گزارش شرح عمل و بیهوشی، بیمار با وضعیت شوک و خونریزی شدید واژینال از بخش زنان تحویل گرفته شد و بلافاصله رگ سوم از ژیگولار جهت انفوزیون خون گرفته شد و از دو رگ دیگر سرم و دریپ دوپامین انفوزیون و تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت و با برش درسگمان تحتانی هیستروتومی شد.

جنین دختر با آپگار 1/6 و سفالیک متولد و با حضور متخصص اطفال احیا نوزاد انجام شد.
جفت به طور کامل به قدام سگمان تحتانی و سرویکس چسبندگی داشت. به علت خونریزی شدید اقدام به کنترل خونریزی با سوچور جداگانه در سگمان تحتانی شد که به دلیل عدم موفقیت تصمیم به هیسترکتومی و پدیکل اواری سمت چپ لیگاتور شد. سپس تخمدان راست که دارای اندومتریومای 5-4 سانتیمتر بود و به رحم چسبندگی داشت رزکسیون شد. هیسترکتومی ساب توتال بعد از جداکردن چسبندگی های امنتوم، رکتوم و مثانه تا حدامکان انجام شد ولی خونریزی از سگمان تحتانی همچنان ادامه داشت. به علت چسبندگی شدید مثانه امکان انجام هیسترکتومی توتال وجود نداشت. به علت عدم کنترل خونریزی از جراح دوم زنان کمک گرفته شد با حضور ایشان و سوچورهای متعدد در سگمان تحتانی تا حدی خونریزی کنترل شد از متخصص بیهوشی دوم کمک گرفته شد و با توجه به  تزریق  فراورده های متعدد شامل 16واحدخون،  5واحد  FFP و6 واحد پلاکت و سه لیتر سرم همچنان از نظر همودینامیک ناپایدار بود.

فشارخون و نبض متغیر داشت به علت برادیکاردی عملیات احیا شروع و لگن مجددا بررسی شد. هماتوم تخمدان چپ به ابعاد پنج در ده و همچنین هماتوم خلف صفاقی دیده شد.  تخمدان چپ و هماتوم رزکسیون شد. از جراح عمومی درخواست کمک شد، پس از حضور ایشان بیمار مجددا ارست کرد اقدامات احیا همچنان ادامه داشت ولی متاسفانه ساعت هشت شب مورخه ... فوت شد.تنظیم گزارش: جمیله بازیار دانشجوی ترم هشت پرستاریMaking pregnancy safer

Maternal mortality


[Source: The Millennium Development Goals Report - 2008]
اهداف
ریشه کنی فقر
دستیابی به سواد ابتدایی
عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ کودکان
ارتقای سلامت مادران
مبارزه با ایدز و مالاریا و سایر بیماری ها 
سالم سازی محیط
مشارکت جهانی برای توسعه

Goal 1: Eradicate extreme poverty & hunger

Goal 2: Achieve universal primary education

Goal 3: Promote gender equality & empower women

Goal 4: Reduce child mortality

Goal 5: Improve maternal health

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria & other diseases

Goal 7: Ensure environmental sustainability

Goal 8: Develop a global partnership for developmentبه نقل از وب سایت سازمان ملل متحد

www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=239


علل مرگ مادران به نقل از وب سایت سازمان جهانی بهداشت: خونریزی، عفونت، اکلامپسی، ...پاکستان
جمیله عزیز

 از گزارش چنین بر می آید که مشاوره ها فقط به مادر باردار داده شد نقش همسر وی چگونه بوده است؟ آیا اطلاعاتی در دست است که نشان دهد پرسنل بهداشتی و پزشک برای مشاوره نزد همسر وی نیز مراجعه کرده اند.
این خانم نباید باردار می شد اما توجه ای به توصیه ها نداشت. آیا فرد تاثیر گذار که همسر وی است و یا مادر شوهر و یا ... جایی در مشاوره ها داشته اند؟ با توجه به تبعات بسیار سنگینی که فوت این مادر عزیز برای فرزندان در قد حیات ایشان دارد آیا صرف توصیه کافی بوده است؟ آیا مداخله فرهنگی نیاز نداشته اند؟

لطفا آنالیز خودتان را  در خصوص مرگ رخ داده بنویسید.

منبع

پنجشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۰ | 23:43 | مجيد ساري |
درباره وبلاگ

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مقوله «سلامت و بهداشت و درمان» را جزء اولویت‌های اصلی و مسائل درجه یك كشور خواندند و با تحسین فعالیت‌های مردمی صورت گرفته در این زمینه تصریح كردند: هر گاه ایمان، توان و انگیزه مردمی به میدان عمل بیاید، كارها بركت مضاعف پیدا می‌كند و مشكلات حل می‌شود.
لینک دوستان


امکانات وب